Loa miệng lỗ

Loa trung tâm miệng lỗ, thu hút chim và nhà Yến, âm thanh trong.

Loa miệng lỗ

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha